Pihla Group Oy:n Ruoveden tehtaiden ympäristöpolitiikka 

Ruoveden tehtaiden arvoja ovat avoimuus, rehellisyys, välittäminen ja hyvin tehty työ. Nämä arvot luovat pohjan luottamukselle. 

Pihla Group Oy:n kaikki tuotteet ja palvelut parantavat energiataloutta. Tuotannossa käytämme ympäristöystävällisiä ja pääosin kotimaisia raaka-aineita. Kehittäessämme tuotteitamme, tuotantoamme ja toimintatapojamme huomioimme jatkuvan parantamisen periaatteet ja huomioimme ympäristömme kaikessa toiminnassamme. 

Jokaisella pihlalaisella on vastuu omassa työssään myös ympäristöstä. Johdon tehtävä on luoda edellytykset kehitystoimiin. Noudatamme ympäristölakeja, asetuksia sekä viranomaisen vaatimuksia kaikissa toimissamme. 

 Ruoveden tehtaat sitoutuvat toimimaan ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjohtamisjärjestelmän mukaisesti.