Kyselytutkimus: Energian hinta ahdistaa valtaosaa suomalaisista – moni tarkistaa hintaa pakkomielteisesti

TIEDOTE
Julkaisuvapaa 15.3.2023

Peräti 73 prosenttia suomalaisista on erittäin ahdistuneita energian hinnannoususta, selviää kansainvälisestä kyselystä. Pihla Groupin teettämään kyselytutkimukseen vastasi lähes 3 400 ihmistä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Englannissa. Moni vastaajista on sitä mieltä, että oma kiinnostus energian hintaa kohtaa on kehittynyt jo pakkomielteeksi. Psykoterapeutti kehottaa asettamaan itselle rajoja hintojen tarkistamiseen.

Energia-ahdistus on totta suomalaisten elämässä. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan peräti 73 prosenttia suomalaisista on hyvin ahdistuneita energian hintojen noususta. Ovi- ja ikkunavalmistaja Pihla Groupin teettämään kyselytutkimukseen vastasi lähes 3 400 asunnonomistajaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Englannissa. Otos on edustava, eli vastaa Suomen väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen suhteen.

– Media on käsitellyt tänä talvena energiakriisiä hyvin paljon. Kun me ihmiset olemme jo valmiiksi kuormittuneita koronakriisin jäljiltä, käy helposti niin, että kiinnitämme tavallista enemmän huomiota uhkaaviin asioihin. Tällöin on riskinä, että ahdistus ja huoli kasvavat enemmän kuin olisi ehkä syytä, sanoo psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Emilia Kujala.

Suomessa kustannuksista ahdistuneita on kyselyn mukaan keskimääräistä enemmän, sillä kaikkien maiden vastaajien joukosta kuusi kymmenestä (60 %) sanoo olevansa hyvin ahdistuneita energian hinnoista. Ahdistus vaivaa erityisesti naisia.

Pihla Groupissa ymmärretään, mistä Suomen tutkimustulokset kumpuavat. Kotien energiatehokkuuden parantamisessa voidaan tehdä vielä paljon.

– Suomessa etenkin uudempien kotien energiatehokkuus on hyvä, sillä kolminkertaiset ikkunat ja hyvin eristävät ovet ovat paljon yleisempiä kuin Pohjois-Euroopassa keskimäärin. Meillä on kuitenkin varsin kylmät talvet, ja siksi energian hinnannousu vaikuttaa meihin selvästi. On syytä pohtia, miten myös vanhemmista kodeista saataisiin energiapihejä, sanoo markkinointi- ja liiketoimintajohtaja Minna Keränen Pihla Groupin teollisesta myynnistä.

Miltei joka viides suomalainen kyttää hintaa päivittäin

Lähes joka viides (19 %) suomalainen myöntää tarkistavansa energian hinnan joka päivä. 15 prosenttia taas on sitä mieltä, että heidän kiinnostuksensa energiankulutukseen alkaa jo vaikuttaa pakkomielteeltä. Kaikkien maiden vastaajissa vastaava luku on 23 prosenttia, ja Englannissa peräti 41 prosenttia. Kumppaninsa pakkomielteisyydestä kertoo 9 prosenttia suomalaisvastaajista.

Energiankulutukseen liittyvä pakkomielteisyys on erityisen yleistä nuorempiin sukupolviin eli millenniaaleihin ja Z-sukupolveen kuuluvien vastaajien keskuudessa.

– Ahdistuneelle on tyypillistä, että pyritään eri keinoilla helpottamaan kalvavaa epävarmuuden tunnetta. Asioiden tarkistelu tai varmistelu on hyvin tyypillinen tapa. Se voi helpottaa ahdistusta hetkeksi, mutta pidemmän päälle se jopa pahentaa ahdinkoa, ja tarkistelusta tulee helposti kierre. Onkin hyvä asettaa itselle rajat. Voi miettiä, miten välttämätöntä on tietää energian hinta joka päivä tai monta kertaa päivässä, Kujala sanoo.

Yli kolmasosa suunnittelee aurinkopaneelien asentamista

Peräti 80 prosenttia suomalaisista toivoisi, että heidän kotinsa olisi nykyistä energiatehokkaampi. Yli neljännes (27 %) uskoo tekevänsä seuraavien viiden vuoden aikana aiempaa enemmän parannuksia ja remontteja kotonaan.

– Energiansäästössä ovilla ja ikkunoilla on isompi rooli kuin moni ymmärtää. Ikkuna- tai oviremontin tuoma energiansäästö on helppo laskea esimerkiksi Pihlan nettisivuilta löytyvällä laskurilla. Myös tämän tutkimuksen mukaan parempi energiatehokkuus on suomalaisille tärkein syy ikkunoiden ja ovien vaihtamiseen tulevina vuosina, Keränen Pihlalta sanoo.

Selvästi yli kolmasosa, eli 39 prosenttia suomalaisvastaajista uskoo, että heidän kodissaan on 10 vuoden kuluttua aurinkopaneelit. Tällä hetkellä paneelit on 6 prosentilla suomalaisista. Myös aurinkoenergiaa kerääviä ikkunoita kehitellään maailmalla vauhdilla.

Näin tutkimus tehtiin:

  • Kyselytutkimuksen teki tutkimusyhtiö Kairos Future Pihla Groupin tilauksesta.
  • Viime vuoden puolella tehdyssä tutkimuksessa käytettiin Norstatin verkkopaneeleja, joihin osallistui lähes 3 400 asunnonomistajaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Englannissa.
  • Verkkopaneelit toteutettiin satunnaisotantana ja ne edustavat kunkin maan väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen suhteen.
  • Tämä on Pihla Groupin neljäs koteihin ja asumiseen liittyvä raportti.