Miksi ikkunat huurtuvat?

Ikkunoiden ulkopinnan huurtuminen on yleinen ilmiö etenkin keväisin ja syksyisin, jolloin ulkolämpötila vaihtelee nopeasti tai ulkolämpötila on matala. Aamuauringon lämmittäessä ulkoilmaa, sen kosteus tiivistyy kylmään yöllä jäähtyneeseen lasiin ja siten syntyy huurretta.

Miksi ikkunat huurtuvat ulkopuolelta?

Syksyn viileät aamut nostavat jälleen keskusteluun ikkunoiden huurtumisen. Huurtumista esiintyy nimenomaan keväällä ja syksyllä nopeiden lämpötilan vaihteluiden vuoksi, tällöin ulkoilman kosteus tiivistyy lasin pintaan. Ilmiö voi esiintyä esimerkiksi kylmän yön jälkeen, kun ulkoilman lämpötila nousee nopeasti auringon noustessa. Sama ilmiö on kyseessä, kun taivasalla olevan auton ikkunat ovat aamulla huurussa. Ikkunan ulkopinnan huurtuminen on kuitenkin täysin vaaratonta, eikä se ole merkki viallisesta ikkunasta.

Pihla-ikkunat on suunniteltu ja testattu vastaaman Suomen ilmaston ja rakennusten vaatimuksia. Tästä huolimatta ikkuna saattaa huurtua tietyissä olosuhteissa. Ikkunan ulkolasin huurtuminen kertoo siitä, että ikkuna eristää lämpöä erittäin tehokkaasti eikä lämpövuotoa synny. Vanha, huono ikkuna ei huurru, sillä sisältä tuleva lämpövuoto taas pitää ulkolasin kuivana. Huurtuminen on siksi yleistynyt ikkunoiden energiatehokkuuden parantuessa.

Katso video ilmanvaihdon vaikutuksesta ikkunoiden huurtumiseen

Huurtumaton lasi ehkäisee ikkunan ulkopinnan huurtumista

Ikkunan ulkopinnan huurtuminen on täysin vaaratonta, mutta siitä huolimatta ikävää, onhan ikkunan perusidea kuitenkin läpinäkyvyys. Huurtumisilmiötä voidaan ehkäistä valitsemalla uuden ikkunan ulommaiseksi lasiksi huurtumista ehkäisevä lasi, jolloin ulommaisena lasina käytetään pinnoitettua naarmuttumatonta selektiivilasia. Pinnoitus vähentää jäähtymistä, jolloin kosteus ei tiivisty lasiin.

Huurtumaton lasi on saatavilla lähes kaikkiin Pihlan ikkunoihin. Suosittelemme huurtumatonta ikkunaa kohteisiin, joissa huurtumisriski arvioidaan etukäteen suureksi. Näitä ovat esimerkiksi avoimelle seinälle sijoitetut ikkunat, joiden edessä ei ole suojaavaa puustoa. Markiisi, valokate tai pitkä räystäs voivat myös estää useimmiten huurtumisen. 

Ikkunan ulkopinnan huurtumisesta ei siis ole syytä huolestua. Mikäli, huurretta kuitenkin muodostuu ikkunan sisäpintaan tai välitilaan, huurtumisen syy kannattaa selvittää.

Miksi ikkunat huurtuvat sisäpuolelta?

Kun ikkunat huurtuvat sisäpuolelta, on syy usein sisäilman liiallisessa kosteudessa tai puutteellisessa ilmanvaihdossa. Ikkunan huurtumista sisäpuolelta ehkäistään ilmanvaihtoa ja lämpötilaa säätämällä sekä poistamalla ikkunan edessä olevat ilmavirran esteet ja ylimääräiset kosteuslähteet.

Ikkuna huurtuu sisäpuolelta siksi, että lasi on tyypillisesti seinän kylmin pinta, ja kun lämmin ja kostea sisäilma kohtaa kylmän lasin, voi lasipinnalle tiivistyä kosteutta. Normaalioloissa näin ei kuitenkaan pitäisi tapahtua, joten syy ikkunan huurtumiselle sisäpuolelta on aina hyvä selvittää ja ratkaista.

Kosteutta ikkunan välissä?

Ikkunan väliin kertyvä kosteus voi taas johtua esimerkiksi huoneiston ylipaineen vuoksi ruutujen väliin pääsevästä kosteasta sisäilmasta, joka tiivistyy viileämmän ulommaisen ruudun sisäpintaan. Kun talossa on toimiva ilmanvaihto, ikkunan välitila ei huurru. Mikäli kosteus on eristyslasielementin välissä, on elementissä vuoto ja se on vaihdettava. Lue lisää*


* RT 103241 Puu- ja puualumiini-ikkunat

Ikkunan välitilan kondenssi

Välitilan kondenssilla tarkoitetaan ilmiötä, jossa kostea huoneilma syystä tai toisesta pääsee tunkeutumaan ikkunan sisä- ja ulkopuitteen väliseen tilaan esimerkiksi kaihdinsäädinreikien, lukkojen, puiteliitosten ja tiivisterakojen kautta. Sisäpuitteen ja karmin väli ei ole yleensä täysin ilmatiivis, joten pienestäkin aukosta saattaa huoneesta päästä kosteaa ilmaa ikkunan välitilaan. Tällainen tilanne voi esiintyä keskikerroksisen, avoportaikkoisen huoneiston yläkerrassa, kun riittämättömän poistoilmanvaihdon seurauksena yläkertaan syntyy ylipaine, jonka vaikutuksesta huoneilmaa virtaa ikkunan välitilaan. Välitilassa ulkopuitteen lasi on yleensä selvästi huonelämpötilaa kylmempi, huoneilman kastepistelämpötila alittuu ja ilman kosteus kondensoituu ulkopuitteen kylmään lasiin.

Kosteuden tiivistymistä ikkunan ulkopuitteen sisäpintaan edistävät seuraavat tekijät:

  • huonetilassa vallitsee ylipaine
  • sisäpuitteen ikkunalukot ovat sulkematta
  • ikkunan sisäpuitteen ja karmin välinen tiivistys ei ole riittävä
  • ikkunan välitilan tuulettuminen on puutteellinen