Turvalasin eri käyttötarkoitukset

Lämpötilavaihtelut, törmäysvaara ja vaihtelevat sääolosuhteet asettavat vaatimuksia lasielementin kestävyydelle. Karkaistu turvalasi on erinomaisen kestävä ja rikkoutuessaan ei aiheuta vaaraa hajotessaan pieniksi murusiksi. Lue alta missä käyttötarkoituksissa karkaistu lasi on vailla vertaansa.

Karkaistu lasi on 4–5 kertaa lujempaa ja termisesti kestävämpää kuin tavallinen lasi ja sillä on erinomainen taivutuslujuus. Karkaisuprosessissa lopulliseen kokoonsa leikattu ja reunahiottu lasi asetetaan rullaradalle, joka kuljettaa sen karkaisu-uunin läpi. Karkaisu-uunissa lasi kuumennetaan yli 520 C asteeseen, jolloin lasi muuttuu kiinteästä lähes nestemäiseksi. Tämän jälkeen lasi jäähdytetään erittäin nopeasti.

Karkaistulla lasilla on monta käyttötarkoitusta sen hyvän lämpöshokin keston sekä turvallisen
rikkoutumistavan takia. Tavallinen lasi kestää tasaista kuumuutta tai pakkasta, mutta ilman karkaisua se ei kestä lämpötilaeroa esimerkiksi ikkunan vasemman ja oikean reunan välillä.

Sauna

Saunan ikkunoissa on käytettävä sisälasina karkaistua lasia. Saunassa on usein epätasainen lämpötila, lattianrajassa viileämpää ja katonrajassa kuumempaa, jonka vaikutus korostuu varsinkin korkeissa ikkunoissa. Lattianrajassa voi olla kymmeniä asteita viileämpi lämpötila kun ikkunan yläreunan korkeudella ja löylyn heittäminen luo lasiin alueellisia lämpötilashokkeja. Mitä suurempi ikkuna on, sitä korkeampi lasirikkoriski.


Turvalasi (rakennusluvan alaiset kohteet)

Karkaistu lasi toimii turvalasina, mikäli ikkunaan kohdistuu törmäysvaara. Törmäysvaara määritellään ikkunan lasin alareunan korkeudella lattiasta ja sen raja-arvo on 700 mm. Jos lasin alareuna on tätä matalammalla, ikkunan sisälasina on käytettävä karkaistua lasia. Jos ikkunan ulkopuolella on esimerkiksi terassi ja lasin alareuna on alle 700 mm korkeudella terassista, turvalasivaatimus on myös ikkunan ulkolasissa. Huom. yläkerran ikkunoissa, joissa on törmäysvaara, saattaa olla myös putoamisvaara. Tällöin on käytettävä laminoitua turvalasia (kaidelasivaatimus).


Sisustustakat

Kuinka lähelle ikkunaa sisustustakan saa asentaa? Takkavalmistajalla on omat ohjeet suojaetäisyydestä palavaan materiaaliin. Tämä voi olla takkamallista riippuen 20 senttimetristä metriin. Käytämme tätä etäisyyttä, mutta jos takka luovuttaa lämpöä ikkunan suuntaan, sisälasina on oltava karkaistu lasi, jotta pistemäinen lämpötilaero ei aiheuta lasin rikkoutumista.


Kiinteän ikkunan keskilasi

Jos kiinteän ikkunan U-arvo on alle 1,0, ikkunan keskilasissa on usein selektiivilasi. Kiinteässä ikkunassa keskilasin selektiivipinnoite kerää lasielementin sisään auringon lämpöä huomattavasti tavallista lasia enemmän ja aiheuttaa lasirikkoja. Tästä syystä lasipaketeissamme keskilasina on usein karkaistu selektiivilasi.