Luottokauppa Pihla Group Oy:n kanssa

Mikäli olet valinnut maksutavaksi suoralaskun Pihla Group Oy:n kanssa eli laskuttajana ikkuna- tai oviremonttisi laskussa on Pihla Group Oy.

Luottokauppa

Pihla Group Oy myy ikkuna- ja ovituotteita lisäpalveluineen (mm. asennus) asiakkaille. Tuotteet ja mahdollinen asennus on mahdollista ostaa laskulla, mikäli asiakkaan luottotiedot sen sallivat. Kyse on siis luottokaupasta. Sen johdosta kysymme ja tallennamme asiakkaan henkilötunnuksen tilaukselle. Luottotietojen tarkistamisen jälkeen määrittelemme tilaukselle maksuehdon (14 pv tai ennakkosuoritus). Asiakkaan on mahdollista hakea myös rahoitusta yhteistyökumppaneiltamme tilauksen maksamiseksi. Asiakkaan henkilötunnus säilytetään järjestelmässämme tilauksen ja laskun käsittelyn ajan. Kun tilaus on toimitettu ja lasku tullut täysin maksetuksi, henkilötunnus poistetaan järjestelmästämme.

Käsittelemme henkilötietoja Pihla Group Oy:n tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Tietosuojakäytänteet löydät täältä.

Luottokauppa reklamaatiotilanteessa

  • Jos kuluttaja / asiakas on huomannut toimitetuissa tuotteissa virheitä tai puutoksia, tulee asiasta tehdä reklamaatioilmoitus. Reklamaatiolomakkeen voi täyttää tästä.
  • Jos virhe tai puutos koskee koko toimitusta, saa kuluttaja / asiakas tällöin pidättäytyä koko laskun maksamisesta reklamaation hoidon ajaksi.
  • Jos virhe koskee vain osaa toimituksesta, on kuluttajalla tällöin oikeus pidättäytyä laskun maksamisesta vain virheen tai puutoksen osalta.
  • Tästä on säädetty Kuluttajasuojalaissa:

17 § (5.1.1994/16) Oikeus pidättyä maksusta
Ostajalla on virheen perusteella oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Ostaja ei kuitenkaan saa pidättää rahamäärää, joka ilmeisesti ylittää ne vaatimukset, joihin hänellä on virheen perusteella oikeus.

Tämän arvon määrittelemiseksi apua saa tarvittaessa kohteen myyjältä tai luotonhallinnasta (luotonhallinta@pihla.fi). Ns. riidaton osuus laskusta, joka ei koske reklamaatio-osuutta, tulee maksaa maksuehdon mukaisesti Pihla Group Oy:lle. Kohteen reklamaatiokorjausten jälkeen tai puutosten korjaannuttua, tulee asiakkaan automaattisesti maksaa laskultamme pidätetty osuus eli loppulaskumme.