Visio, missio ja arvot

Pihlan visio ja missio ohjaavat kaikkea tekemistämme, jotta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme laadukkaita tuotteita ja erinomaista palvelua.
Arvomme näkyvät selvästi johtamiskulttuurissamme ja halussamme luoda yhdessä merkityksellinen ja innostunut työympäristö.

Visiomme

Johdamme ja kehitämme toimialan vahvimpia yrityksiä, jotta voimme mukavuutta, sisäilman laatua ja turvallisuutta parantamalla tarjota parempaa asumismukavuutta, inspiroida työntekijöitämme ja tuottaa arvoa osakkeenomistajillemme.

Missiomme

Parempaa asumista.

Arvomme

Arvot määrittelevät miten työskentelemme yhdessä kollegojen, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Uskomme, että arvot eivät ole absoluuttinen totuus, vaan työkalu arjen tilanteisiin ja ratkaisuihin. Lähdemme avoimesti arvoistamme, kun pohdimme parhaita käytäntöjä tavoitteidemme saavuttamiseksi ja ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Asiakas on tärkein

Tavoitteenamme on ymmärtää kuluttajien odotukset ja tarpeet ja toimia niiden mukaan. Jotta täytämme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme odotukset, meidän on pantava itsemme likoon sekä oltava rehellisiä ja kunnioittavia toisiamme kohtaan.

“Haluamme, että jokaisella Pihla Gropin organisaatiossa on riittävästi näkemystä ja kykyä asettua loppukäyttäjän asemaan.”

Rohkeus kehittää

Pyrimme kaikessa toiminnassamme olemaan proaktiivisia ja innovatiivisia edelläkävijöitä. Kannustamme innovatiiviseen ajatteluun, jotta saavutamme tavoitteemme ja löydämme aina parhaat ratkaisut.

”Olemme valmiita tekemään muutoksia ajoissa ja tavalla, joka toteuttaa yrityksen strategiaa ja saavuttaa sen tavoitteet.”

Osaavat työntekijät

Haluamme vahvistaa henkilöstön sitoutumista ja innostuneisuutta tarjoamalla mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen. Kannustamme jokaista Pihlalaista yhteistoimintaan tiimeissä. Näin toimien luomme motivaatiota ja luottamusta.

”Rehellinen ja avoin palaute on oikea tapa toimia myös käsiteltäessä hankalia asioita.”