Ett lägre koldioxidavtryck med Pihla

Pihla har förbundit sig till hållbar utveckling och en ansvarsfull affärsmodell, som bygger på FN:s mål för hållbar utveckling.

Ansvarsfull affärsverksamhet

Vi fokuserar på att vara miljövänliga, skapa en bra arbetsplats och bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet, vilket gör det möjligt för oss att främja en bättre och mer hållbar framtid för oss alla.

Vi minskar vår miljöpåverkan

Vårt mål är att förbättra vår miljöprestanda med 5% per år och att uppnå ännu lägre koldioxidutsläpp till 2050.

Vi är en bra arbetsplats

Vårt mål är att vara den bästa arbetsplatsen i branschen så att våra medarbetare kan erbjuda de bästa produkterna och tjänsterna till våra kunder.

Vår verksamhet är ansvarsfull

Vårt mål är hållbar lönsamhet, baserad på lösningar och innovationer som stöder hållbar utveckling.

Produktens hela livslängd med respekt för miljön

Noggranna materialval, en optimerad tillverkningsprocess och modern produktutveckling spelar en viktig roll för att minska vårt koldioxidavtryck. Dessutom minimerar vi transportutsläppen och tar hänsyn till återvinningsbarhet, både för råmaterial och uttjänta produkter.

Vi arbetar ständigt för att hitta grönare lösningar och är glada över att kunna säga att vi har lyckats optimera vissa delar av vår verksamhet för att bli helt koldioxidneutrala. Vi följer också utvecklingen av våra produkters koldioxidavtryck.

Pihla-experter till din tjänst

Behöver du mer information om våra produkter eller hjälp med att välja fönster eller dörrar? Eller kanske en mer exakt prisuppskattning? Våra experter svarar gärna på dina frågor om fönster och dörrar.