Toimintamme ympäristövaikutukset

Valmistamme tuotteemme luonnon raaka-aineita hyödyntäen ja siksi haluamme myös teoillamme kunnioittaa ympäristöä. Otamme ympäristöasiat huomioon kaikessa mitä teemme pienentääksemme tuotteidemme hiilijalanjälkeä niiden koko elinkaaren ajalta.

Miten minimoimme tuotteidemme ympäristövaikutukset?

Alan markkinajohtajana asetamme korkeat standardit ympäristöasioille. Huolelliset materiaalivalinnat, optimoitu valmistusprosessi ja moderni tuotekehitys ovat tärkeässä roolissa hiilijalanjälkemme pienentämisessä. Lisäksi minimoimme kuljetuksista syntyviä päästöjä sekä kiinnitämme huomiota kierrätettävyyteen niin raaka-aineiden kuin käyttöikänsä päähän tulleiden tuotteiden kohdalla.

Toimintamme on ISO 14001 sertifioitua. ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi, jossa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaatiomme on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset. Sertifikaatti on osoitus jo tehdystä työstämme ja halustamme sitoutua tekemään jatkossakin toimia ympäristövaikutuksien pienentämiseksi.

Osalla tuotteistamme on kolmannen osapuolen verifioima EPD-ympäristöseloste, joka osoittaa tuotteen hiilijalanjäljen koko sen elinkaaren ajalta.

Varma avattava ikkuna
Varma kiinteä ikkuna
Puuikkuna
Patio-ovi
ECO² Varma avattava ikkuna (vähähiilinen, kierrätetty alumiini)
ECO² Varma kiinteä ikkuna (vähähiilinen, kierrätetty alumiini)
ECO² Patio-ovi (vähähiilinen, kierrätetty alumiini)

Materiaalit

Vastuulliset raaka-aineet ja tavarantoimittajat ovat tuotantoketjun alkuvaiheen tärkein tekijä kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassamme. Kestävä kehitys on siis hankintastrategiamme keskeisimpiä periaatteita ja ohjaamme vaatimuksillamme sekä valinnoillamme toimittajiamme toimimaan ympäristötavoitteidemme mukaisesti. Vaadimme kaikkia toimittajia hyväksymään eettiset ohjeet ja valvomme toimittajia mm auditoimalla heitä.

Käytämme kestävästi tuotettuja materiaaleja kuten vähähiilistä kierrätettyä alumiinia ja tuotannossa käyttämämme puu on 100% kestävästi tuotettua FSC / PEFC-sertifioitua alkuperää. Lisäksi pyrimme aktiivisesti parantamaan vähähiilisesti tuotettujen raaka-aineiden saatavuutta (esimerkiksi lasi) ja edistämään näiden käyttöä. Pyrimme vähentämään materiaalihukkaa seuraamalla sekä kehittämällä laatua ja mittamme esimerkiksi alumiinihävikkiä.

Toimme viimeisimpinä toimenpiteinä vähähiilisen kierrätetyn alumiinin vaihtoehdoksi tavallisen alumiinin rinnalle. Lanseerasimme myös puuikkunan, jonka vähäiset alumiiniosat ovat vähähiilistä, kierrätettyä alumiinia.

Tuotteiden valmistus

Käytämme tuotannossamme sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Tuotannossa käytettävät koneet ja laitteet tarkistetaan säännöllisesti ja niiden kunnosta pidetään huolta energiatehokkaan toiminnan takaamiseksi. Tehtaamme työlinjaston toiminta on huolellisesti optimoitua, jolloin koneita käytetään vain vaaditun ajan tuotannon ylläpitämiseksi. Maalaamon VOC-päästöistä laaditaan vuosittain VOC-päästölaskelma ja valtaosa tuotannossa käyttämistämme maaleista on M1-päästöluokiteltuja. Tehtaallamme on ISO 14001 -sertifikaatti, joka asettaa vaatimukset ympäristöasioiden hallintajärjestelmällemme, joka taas parantaa kykyämme toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset. 

Kierrätämme kaiken tuotannossa syntyvän vaarallisen jätteen yhteistyökumppaniemme kanssa, joista esimerkiksi musta jäteöljy päätyy jatkokäsittelyyn ja sitä kautta uusiokäyttöön raaka-aineena.

Tuotekehitys ja kuljetus

Työskentelemme aktiivisesti etsiessämme ratkaisuja tuotteidemme ympäristövaikutusten pienentämiseksi, sekä käyttöiän jatkamiseksi. Käytämme tuotteissamme pitkäikäisiä ja helposti huollettavia materiaaleja. Uudet innovaatiot lasitusratkaisujen energiatehokkuuden parantamiseksi, tuotteiden tiiveyden lisäämiseksi, valmistamisen tehostamiseksi ja kestävyyden kehittämiseksi. Kuuntelemme aktiivisesti asiakkaidemme tarpeita ja haluamme luoda yhdessä asiakkaidemme, sekä yhteistyökumppaniemme kanssa ympäristövaikutuksia pienentäviä ja kestävämpiä ratkaisuja. Tuotteissa käytetyillä materiaaleilla ja materiaalien tuotantotavoilla on oleellinen vaikutus tuotteen hiilijalanjälkeen.

Tavoitteenamme on saada käyttämämme logistiikan ja kuljetusten hiilijalanjälki mahdollisimman alhaiselle tasolle. Valitsemme kuljetusyhtiöiksi yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet vähentämään omia päästöjään ja kuljettavat jo nyt suuren osan toimituksista sähköllä ja uusiutuvilla polttoaineilla.

Tuotteiden käyttö

Valmistamiemme ikkunoiden ja ovien käyttöikä on hyvin huollettuna jopa 50 vuotta eli ikkunoilla ja ovilla on merkittävä vaikutus koko rakennuksen elinkaaren aikana tuotettuihin hiilidioksidipäästöihin. Myös vanhempiin valmistamiimme ikkunoihin ja oviin saa yhä alkuperäisiä varaosia, joilla tuotteita voi huoltaa ja kunnostaa vuosien saatossa käyttöiän jatkamiseksi. Laadukkaatkin tuotteet kaipaavat säännöllistä huolenpitoa, sillä ikkunat ja ovet altistuvat vuosien aikana mekaaniselle rasitukselle, joka ei ole estettävissä.

Tuotteillamme on pitkät takuut, jotka toimivat laadun takeena tuotteillemme. Kattavilla takuilla haluamme osoittaa, että valmistamamme ikkunat ja ovet todella kestävät aikaa. Oikein suoritetulla asennuksella on myös merkittävä rooli tuotteiden kestävyydessä, joten myönnämme kattavan takuun myös kauttamme saataville asennuksille. Tutustu takuuehtoihin.

Kierrätys

Huolehdimme kierrätyksestä prosessimme kaikissa vaiheissa. Tuotteidemme valmistuksesta syntyvästä jätteestä, kuten alumiinista, lasista ja muovista kierrätämme lähes 100 %. Ikkunaremonttikohteissa tarjoamme asiakkaille mahdollisuuden kierrättää vanhat ikkunat kauttamme. Lasi on täysin maatumaton materiaali, joka ei kuulu kaatopaikalle. Ikkunoiden lasi voi päätyä kierrätyksen ja uusiolasia hyödyntävän valmistusprosessin jälkeen vaikkapa routaeristeeksi tai tien pohjamateriaaliksi. EU:n jätedirektiivin ja valtioneuvoston asetuksen mukaan vuodesta 2020 alkaen rakennus- ja purkujäte tulee toimittaa hyödynnettäväksi materiaalina tai energiana. Lue lisää »