Valmistautuminen

Tapaamiseen, ikkunoiden ja ovien toimitukseen tai asentamiseen vaaditaan hieman erilaista valmistautumista. Valmistautuminen varmistaa, että kaikki toimii mahdollisimman sujuvasti. Olemme koonneet alle valmistautumisohjeet eri vaiheita varten. Klikkaamalla vaihetta, jonka valmistautumisesta haluat tietää lisää, pääset lukemaan ohjeet.

Ohjeet valmistautumiseen eri vaiheissa

Ohjeet puhelintapaamiseen valmistautumiselle

Puhelintapaamiseen valmistautuminen varmistaa, että aika saadaan käytettyä tehokkaasti hyödyksi ja tapaamisesta saadaan mahdollisimman paljon irti. Alta löydät ohjeet suomeksi.

Ohje puhelintapaamiseen valmistautumiseen


Ohjeet tapaamisen valmistautumiselle

Pihla-asiantuntijan tapaamisen kesto kanssasi riippuu tarpeistasi ja kuinka monta ikkunaa tai ovea on tarpeena vaihtaa. Kesto on pääsääntöisesti 1-2 h, mutta määräytyy aina yksilöllisesti sinun ja kohteesi mukaan. Ennen tapaamista sinun ei tarvitse tehdä mitään, vaan tarvittavat asiat käydään tapaamisessa läpi yhdessä.

Mitä tapaamisessa tapahtuu?

1. Tapaamisen kulku: aikataulu, agenda, vaiheet
Tapaamisen aluksi Pihla-asiantuntija käy kanssasi läpi tapaamisen kulun ja rakenteen tapaamisen onnistumiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

2. Nykytilan arviointi
Pihla-asiantuntija käy yhdessä kanssasi läpi nykyisten ikkunoiden ja oviesi kunnon, sekä nykyiset ikkunoissa ja ovissa olevat ominaisuudet ja toiminnallisuudet.

3. Tarpeiden kartoittaminen
Pihla-asiantuntija käy kanssasi läpi toiveesi mahdollisen ikkunaremontin suhteen. Asiantuntija pystyy samalla arvioimaan sinun ja talosi yksilölliset tarpeet.

4. Tuoteratkaisujen esittely
Tarpeiden ja keskustelun pohjalta Pihla-asiantuntija käy läpi tuotevalikoimaa ja laatii yhdessä kanssasi ehdotuksen taloosi parhaiten sopivista ikkuna- ja ovituotteista, oikeilla lisävarusteilla ja ominaisuuksilla.

5. Yhteenveto ja jatkosta sopiminen
Pihla-asiantuntija käy kanssasi yhteenvedon läpi tapaamisen aikana keskustelluista asioista ja kertoo myös asennuksen sisällöstä. Ikkuna- ja oviaukoista otetaan mitat ja tarjous voidaan laatia heti paikan päällä.

Tapaamisen jälkeen saat tekstiviestitse asiakastyytyväisyyttä koskevan viestin, johon voit arvioida kokemuksesi tapaamisesta numeroasteikolla.


Toimitukseen valmistautuminen

Saat tehtaaltamme tekstiviestin, kun tuotteet ovat valmistuneet ja lähteneet toimitukseen. Tekstiviestissä on linkki lähetyksen seurantaan, josta toimituksen etenemistä voi seurata.

1. Toimitusajankohdan sopiminen
Kuljetusyhtiö sopii toimitusviikolla kanssasi tarkemmasta toimitusajankohdasta puhelimitse ja tuotteet toimitetaan sopimuksen mukaisesti. Kuljetusyhtiön puhelu voi tulla tuntemattomasta numerosta.

2. Sijoituspaikan osoittaminen
Mikäli olet paikan päällä toimituksen saapuessa voit osoittaa kuljettajalle haluamasi sijoituspaikan tuotelavalle. Mikäli et ole vastaanottamassa toimitusta, voit halutessasi merkitä sijoituspaikan, johon toivot kuljettajan kuorman laskevan esim. nauhalla, spraymaalilla tai muulla parhaaksi katsomallasi keinolla.

3. Toimituksen suojaaminen säästä riippuen
Tuotteet suojataan tehtaalla huolellisesti kestämään myös haastavia sääolosuhteita. Kevyestä peitteestä tuotteiden päällä ei kuitenkaan ole haittaa esimerkiksi runsailla sateilla, niin tuotteet pysyvät kunnossa asennukseen saakka.

4. Toimituksen tarkastaminen
Toimituksen tarkastamisohjeet ovat ainakin yhdessä toimituslavassa. Mikäli toimituspakkauksessa näkyy vahingoittumisen merkkejä, kuvatkaa vahingonlaatu rahtikirjaan. Mikäli vaurio on ns. piilovaurio eli ei havaittavissa ilman pakkauksen purkamista, on virheestä ilmoitettava 7 vrk kuluessa toimituksen saapumisesta.

Saat toimituksen jälkeen tekstiviestitse toimituksen sujumista koskevan viestin, johon voit arvioida kokemuksesi toimituksesta numeroasteikolla.


Asennukseen valmistautuminen

Asennus suoritetaan ennalta yhdessä sovittuna ajankohtana. Asennuksen mahdollisimman sujuva suorittaminen vaatii hieman esivalmisteluja kohteessa.

1. Esteetön kulku
Ikkuna- ja oviaukkojen sisä- ja ulkopuolelle tulisi varmistaa esteetön kulku. Talvikaudella pihan auraaminen ja kulkuväylien mahdollinen hiekoittaminen myös nopeuttaa töiden aloittamista eli myös valmistumista.

2. Riittävä tila ja suojaaminen
Asennusaukon ympärillä olevan tilan tulee olla riittävä eli vähintään 1 m. Verhot ja seinillä olevat taulut tulisi ottaa pois. Asennustilassa olevat kalusteet ja laitteet, sekä muut pölylle herkät esineet olisi hyvä suojata asennuksen ajaksi esimerkiksi lakanoilla tai muilla suojaukseen sopivilla tuotteilla. Kulkukäytävien suojaus esimerkiksi aaltopahvilla tai muilla sopivilla tuotteilla on asiakkaan vastuulla. Asentajat joutuvat kulkemaan turvakengissä myös sisätiloissa, työmaan ollessa käynnissä, jonka vuoksi suojaus on hyvä tehdä.

3. Meteliltä suojaaminen
Asennustyöstä aiheutuu aina jonkin verran meteliä tietyissä työvaiheissa. Suosittelemmekin kotieläinten siirtämistä toisaalle asennuksen ajaksi, etteivät lemmikkieläimet häiriinny tai vahingoitu metelistä.


Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Asiakkailta saatu palaute on meille ensiarvoisen tärkeää ja siksi haluammekin mitata asiakaskokemusta useammassa eri vaiheessa. Palautteen avulla pystymme kehittämään toimintaamme entistäkin asiakasystävällisemmäksi ja ottamaan huomioon asiakkaiden arvostamat erityispiirteet ikkunaremontin eri vaiheissa. Saat tekstiviestitse asiakaskokemusta mittaavia viestejä eri vaiheissa ja olemmekin äärimmäisen kiitollisia, mikäli saamme vastauksesi näihin.


Preparation instructions (in English):

You will get the text messages at the different phases of order and delivery processes. Unfortunately all the text messages are in Finnish. You can find the short instructions below how to prepare for different phases.

Instructions on how to prepare for a phone meeting

Preparing for a phone meeting ensures that the allotted time can be used effectively and that you get the full benefit from the meeting. Below are instructions in English.

Preparation for meeting


Preparing for a meeting

The duration of your meeting with a Pihla specialist will depend on your needs and how many windows or doors need to be replaced. As a rule, the duration is 1–2 hours, but it will always correspond to the individual needs of you and your house. Before the meeting, you do not need to do anything; the necessary things will be discussed together in the meeting.

What happens in a meeting?

1. Course of the meeting: schedule, agenda, stages

At the beginning of the meeting, the Pihla specialist will go through the course and structure of the meeting with you in order to make the meeting as successful as possible.

2. Assessment of the current situation

The Pihla specialist will work with you to review the condition of your existing windows and doors, as well as their current features and functionalities.

3. Survey of needs

A Pihla specialist will go through your wishes for a possible window renovation with you. At the same time, the specialist will be able to assess the individual needs of you and your house.

4. Introduction of product solutions

Based on these needs and discussions, the Pihla specialist will go through the product selection and, together with you, prepare a proposal of the window and door products with the right accessories and features that would suit your house the best.

5. Summary and agreeing on the next step

Together with you, the Pihla specialist will review the issues discussed during the meeting and tell you about the content of the installation work. The window openings and doorways will be measured and a quotation can be drawn up immediately.

After the meeting, you will receive a text message about customer satisfaction and you can rate your experience of the meeting on a numerical scale.


Preparing for a delivery

You will receive a text message from our factory when the products are ready and on their way to you. The text message contains a link to the tracking of the shipment. You can use it to monitor the progress of the delivery.

1. Arranging the delivery date

During the delivery week, the transport company will arrange with you a more precise delivery time by phone, and the products will be delivered accordingly. The transport company may call you from an unknown number.

2. Indicating where the delivery can be placed

If you are present when the delivery arrives, you can show the driver where you want the product pallet to be placed. If you are not present to receive the delivery, you can mark the location where you want the driver to place the product pallet. You can mark the location with tape, spray paint or other means.

3. How to protect your delivery from the weather

The products are carefully protected at the factory to withstand even challenging weather conditions. Putting a light cover on top of the products will, however, not harm them in, for example, heavy rain, and will ensure that they remain in good condition until installation.

4. Inspecting the delivery

Instructions for inspecting the delivery can be found on at least one delivery pallet. If there are any signs of damage to the delivered package, please describe the nature of the damage on the consignment note. If the damage is so-called hidden damage, that is, not detectable without opening the package, the damage must be reported within 7 days of the arrival of the delivery.

After the delivery, you will be sent a text message asking how the delivery went, and you can rate the delivery experience on a numerical scale.


Preparing for the installation

The installation will be carried out at the agreed time. Completing the installation as smoothly as possible requires some preparations at the site.

1. Accessibility

Unobstructed access to the inside and outside of the window openings and doorways should be ensured. In winter, clearing the yard of snow and possibly gritting the access routes also speeds up the start of the work, which means that it can be completed sooner.

2. Adequate space and protection

There must be enough space around the installation opening, at least 1 metre. Any curtains and pictures on the walls should be removed. Furniture and equipment in the installation space and other items sensitive to dust should be protected for the duration of the installation with sheets or other suitable products. It is the customer’s responsibility to protect the access routes. Corrugated cardboard, for example, can be used for this. The persons performing the installation will have to wear safety shoes even indoors, which is why we recommend that the access routes be protected.

3. Protection against noise

Certain phases of the installation work always cause some noise. Therefore, we recommend moving your pets elsewhere during the installation, so that they are not disturbed or harmed by the noise.


Measuring customer satisfaction

The feedback we receive from our customers is very important to us, which is why we want to measure the customer experience at several stages. Based on the feedback, we are able to develop our operations to be even more customer-friendly and take into account the special features appreciated by our customers at different stages of window renovations. You will be sent text messages measuring the customer experience at different stages of the work, and we would be extremely grateful to receive your feedback.


Förberedelseinstruktioner (på svenska):

Anvisning om förberedelser inför telefonmöte

Bra förberedelser inför ett telefonmöte säkerställer att tiden kan användas så effektivt som möjligt och att mötet blir så givande som möjligt. Nedan hittar du anvisningarna på svenska.

Förberedelser inför möte


Anvisning om förberedelser inför möte

Längden på mötet med Pihlas expert beror på dina behov och på antalet fönster och dörrar som ska bytas ut. I regel varar mötet 1–2 timmar, men detta är alltid individuellt och beror på dig och ditt objekt. Du behöver inte göra något före mötet, utan allt som ingår i projektet gås igenom tillsammans på mötet.

Vad händer under mötet?

1. Förloppet under mötet: tidsplan, agenda, moment

Mötet inleds med att Pihlas expert går igenom förloppet under och upplägget för mötet med dig för att säkerställa ett framgångsrikt möte.

2. Bedömning av nuläget

Pihlas expert går tillsammans med dig igenom skicket på dina nuvarande fönster och dörrar samt fönstrens och dörrarnas nuvarande egenskaper och funktioner.

3. Kartläggning av behov

Pihlas expert går tillsammans med dig igenom dina önskemål kring en eventuell fönsterrenovering. I samband med detta kan experten också bedöma dina och ditt hus individuella behov.

4. Presentation av produktlösningar

Med utgångspunkt i behoven och samtalet presenterar Pihlas expert produktsortimentet och utarbetar tillsammans med dig ett förslag på fönster- och dörrprodukter med rätt tillbehör och egenskaper för ditt hus.

5. Sammanfattning och överenskommelse om fortsättningen

Pihlas expert går tillsammans med dig igenom en sammanfattning av det som sagts under mötet och berättar också om vad som ingår i monteringen. Fönster- och dörröppningarna mäts och en offert kan utarbetas direkt på plats.

Efter mötet får du ett textmeddelande från vår kundundersökning om kundnöjdheten, som du kan besvara genom att bedöma din upplevelse av mötet på en numerisk skala.


Förberedelser inför leverans

Du får ett textmeddelande från vår fabrik när produkterna är färdiga och skickade för leverans. I textmeddelandet finns en länk till spårning av leveransen, med vilken transporten av produkterna kan följas.

1. Överenskommelse om leveranstid

Transportföretaget kommer överens om den exakta tidpunkten för leveransen med dig telefonledes under leveransveckan och produkterna levereras enligt överenskommelse. Samtalet från transportföretaget kan komma från ett okänt nummer.

2. Anvisande av lossningsplats

Om du är på plats när leveransen kommer, kan du visa föraren var du vill att leveransen ska placeras. Om du inte är på plats för att ta emot leveransen, kan du om du vill märka ut platsen där du vill att föraren placerar leveransen med till exempel band, sprayfärg eller någon annan metod som du tycker att fungerar bra.

3. Skydd av leveransen mot vädret

På fabriken skyddas produkterna så att de även tål svåra väderförhållanden. Om det regnar mycket, skadar det dock inte att placera en lätt presenning ovanpå produkterna för att säkerställa att de hålls oskadda fram till monteringen.

4. Kontroll av leveransen

Anvisningarna om kontroll av leveransen finns åtminstone på en av lastpallarna. Om det finns tecken på skador på leveransförpackningarna ska du beskriva skadans beskaffenhet på fraktsedeln. Om skadan är en så kallad dold skada, med andra ord en skada som inte syns förrän man öppnar förpackningen, ska felet anmälas inom sju dygn efter ankomst av leveransen.

Du får efter leveransen ett textmeddelande om leveransens smidighet som du kan besvara genom att på en numerisk skala bedöma hur nöjd du är med leveransen.


Förberedelser inför montering

Monteringstidpunkten avtalas i förväg. För att säkerställa en smidig montering krävs vissa förberedelser vid objektet.

1. Hinderfri passage

Passagen innanför och utanför fönster- och dörröppningarna ska vara hinderfri. Vintertid kan du bidra till att arbetet kommer igång snabbare genom att ploga gårdsområdet och eventuellt sanda gångvägarna. Då blir också arbetet snabbare färdigt.

2. Tillräckligt mycket plats och skydd av omgivningen

Runt monteringsöppningen ska det finnas tillräckligt mycket plats, minst en meter. Ta bort gardiner och tavlor som hänger på väggen. Möbler och apparater som finns i rummet där monteringen sker samt andra dammkänsliga föremål bör skyddas under monteringen till exempel med lakan eller annat som lämpar sig för detta. Kunden ansvarar för att skydda gångvägarna med till exempel wellpapp eller annat lämpligt material. Montörerna måste ha skyddsskorna på sig även inomhus, och därför är det bra att skydda golvet.

3. Bullerskydd

Monteringsarbetet orsakar alltid lite buller i samband med vissa arbetsmoment. Vi rekommenderar att husdjur hålls borta under monteringen, så att de inte störs eller blir skadade av bullret.


Mätning av kundnöjdhet

Responsen från våra kunder är mycket viktig för oss och därför vill vi mäta kundupplevelsen under flera skeden. Med hjälp av responsen kan vi utveckla vår verksamhet i en ännu kundvänligare riktning och ta hänsyn till kundernas önskemål under fönsterrenoveringens olika faser. Du kommer att få textmeddelanden från vår kundundersökning som mäter kundupplevelsen via olika skeden och vi är mycket tacksamma om du besvarar dessa.